Croatia

Towns Islands National parks Sightseeing Climate
Base:
Model:
Type:
From:
Duration:
 days

Weather forecast

Useful links

History

Kratak pregled hrvatske povijesti:

7. st. - Avari i Slaveni naseljavaju teritorij Hrvatske. Hrvati se ukljucuju u borbu protiv avarske premoci i nakon pobjede naseljavaju današnje prostore. U ranom srednjem vijeku Hrvatska je pod vlašcu Franaka.
9. st. - Doba kneza Trpimira (zvan dux Chroatorum) i kneza Branimira, kada Hrvatska stjece nezavisnost.
10. st. - Doba kralja Tomislava kad je Hrvatska vrlo mocna. Stjepan Držislav je prvi okrunjeni hrvatski kralj.
11. st. - Izumire dinastija Trpimirovica, a hrvatski krajevi dolaze pod vlast Arpadovica koji donose nove nacine vladanja (podjela na županije).
12. st. - Izdvajaju se mocne feudalne obitelji ( kneževi krcki, vinodolski, cetinski, omiški...).
1242. g. - Provala Tatara, nakon koje kralj Bela IV pocinje osnivati slobodne kraljevske gradove. Od 1260.g. Hrvatska je podijeljena na dva podrucja kojima upravljaju banovi (Slavonija i Hrvatska).
1409. g. - Venecija za 100.000 dukata kupuje od od Ladislava Napuljskog prava na Dalmaciju i vlada njome do 1797.g. Tijekom 15.st. Hrvatsku pustoše Turci. Ujedinjenjem Sabora Hrvatske i Slavonije prevladana je podvojenost dvaju podrucja.
1593. g. - Sisacka bitka kao prekretnica u borbi s Turcima. Unutarnje razlike izmedu dvora i Hrvatskih velikaša traju i dalje (stradanja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana).
18. st. - Hrvatska postaje upravno ovisna o Ugarskoj. Istra, Dalmacija, Dubrovnik i Boka Kotorska kratkotrajno priznaju vlast Napoleona I, a poslije 1813. godine dolaze pod vlast Austrije.
19. st. - Doba Ilirskog pokreta ciji se clanovi zalažu za slobodno služenje hrvatskim jezikom. Naglašeno budenje nacionalne svijesti.
1848. g. - Izbija revolucija koju predvodi hrvatski ban Josip Jelacic s ciljem obrane hrvatskih interesa.
1918. g. - Sabor proglašava odcijepljenje od Austro-Ugarske, a iste godine Hrvatska ulazi u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Istra, Rijeka i Zadar dolaze pod talijansku vlast.
1939. g. - Stvorena je Banovina Hrvatska.
1941-1945. - Tijekom drugog svj. rata stvorena je Nezavisna Država Hrvatska oslonjena na nacisticke režime Italije i Njemacke. Istovremeno jaca antifašisticki pokret. Nakon rata Hrvatska je jedna od federalnih jedinica u sustavu obnovljene Jugoslavije pod vlašcu komunista.
1990. g. - Nakon demokratskih izbora Hrvatska napušta Jugoslaviju i proglašava svoju nezavisnost i suverenost. Istovremeno dolazi do pobune dijela srpskog stanovništva, diktirane iz Beograda, što rezultira agresijom JNA i Jugoslavije na Republiku Hrvatsku
1992. g. - Hrvatska postaje punopravni clan Ujedinjenih naroda.
1995. g. - Hrvatski teritorij je gotovo u potpunosti osloboden.
1998. g. - Mirnom reintegracijom uspostavljen je suverenitet nad citavom zemljom, ukljucujuci istocnu Slavoniju.